BACK  |  HOME  

FILIPINO
Kilalanin ang inyong mga Guro
Taong Panuruan 2012-2013

   
Ms. Zaynab A. Cortez
Koordineytor sa Pilipino
Unang Taon Mga Klase
Jovelyn Antic
de Brito, Chabanel, Jogues, Pignatelli
Diana Gracia Lacano
Gonzaga, Favre, Campion, Kostka, Canisius
Moderating Class: 1-GONZAGA
Jean L. Royo
Bellarmine, Berchmans, Borgia, Regis, SFC 1
Ikalawang Taon Mga Klase
Evangeline Algabre
Canisius, Gonzaga, Berchmans, Chabanel, Xavier
Dhesiree Luceno
Pignatelli, Bellarmine, Campion, De Brito, Regis
Pretzel Q. Sarmiento
SFC 2, Favre, Borgia, Kostka,
Moderating Class: 2 - BORGIA
Ikatlong Taon Mga Klase
Maida Ipong
Canisius, Kostka, Jogues, Borgia, Chabanel
Moderating Class: 3 - JOGUES
Mesfah Isunza
Berchmans, Gonzaga, SFC 3, Regis, Bellarmine Campion, Favre
Moderating Class: 3 - BERCHMANS
Ruel Soriano
de Brito, Pignatelli, Xavier, Campion, Favre Bellarmine
Moderating Class: 3 - PIGNATELLI
Ikaapat na Taon Mga Klase
Ma. Liberty. Agustin
SFC, Borgia, Gonzaga, deBrito, Berchmans
Moderating Class: 4 - BERCHMANS
Jean Daffon
Regis, Bellarmine, Pignatelli, Campion
Elvira L. Tabamo
Favre, Jogues, Canisius, Xavier
2008 Ateneo de Davao High School
Acacia St., Matina, Davao City, Philippines
Telephone number (082) 299-2405 Fax number (082) 299-2406