YUNIT: BALAGTASAN

 

Pamantayan sa Nilalaman:

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan sa tulong ng angkop na gramatika at retorika.

 

Pamantayan sa Pagganap:

Ang mga-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan.

 

Pagganap:

 

Paglikha ng sariling balagtasan.

 

Mga Paksa:

 

Ang Balagtasan

 • Kahulugan ng Balagtasan
 • Kasaysayan ng Balagtasan

-          Mula Duplo Hanggang Balagtasan

-          Si Balagtas at Ang Balagtasan

 • Pagtatalo

- Uri ng Pagtatalo (Pormal/ Di Pormal,Lincoln-Douglas,OregonOxford at Balagtasan )

- Pagkakaiba at Pagkakatulad ng Balagtasan at ng Pagtatalo

 

 • Layunin ng Balagtasan
 • Katangian ng Balagtasan

 

Panonood ng mga Halimbawa ng Balagtasan

-          Pagsusuri sa Layunin at Katangian ng Napanood na Balagtasan

-          Pagtatalaga ng mga Pangkat na Bubuo ng Balagtasan

 

Wika: Mga Salita o Pangungusap ( Pagtanggap o Pagtanggi )

 

Ang Balagtasan at ang mga Paksa at Sangkap Nito

 

Mga Paksa ng Balagtasan

 • Balagtasan Tungkol sa Pag-ibig
 • Balagtasan Tungkol sa mga Birtud
 • Balagtasan Tungkol sa mga Pangkaraniwang Bagay

 

Sangkap/Elemento ng Balagtasan

 • Tugma
 • Pangangatwiran
 • Talinghaga
 • Sining at Kariktan

 

 

Balagtasan: Masama ba o Mabuti ang Pag-unlad ng Agham sa Teknolohiya sa Daigdig?

 

Wika: Formalidad na Gamit ng mga Salita

 

Unang Mahabang Pagsusulit

 

Pagbuo ng Aking Balagtasan

 

Pananaliksik sa Silid-aklatan

Output: Pagpili ng Sariling Paksa ng Balagtasan

 

Wika: Uri ng Pangungusap ayon sa Gamit

Pagbuo ng Sariling Balagtasan

 

Ang Aking Balagtasan

 

Balagtasan: Mayroon Pa Bang Katarungan o Wala Na?

 

Pagsusuri sa Nabuong Balagtasan

-          Katangian ng Balagtasan

 

 • Tseklist batay sa mga Elemento at Katangian ng Balagtasan

-          Ang Dalawang Panig

-          Paglalapat ng Elemento ng Balagtasan sa Sariling Pyesa

-          Tugmaan ng Salita

-          Pamagat ng Balagtasan

 

Pagsulat ng Pinal na Kopya ng Balagtasan

 

Pag-eensayo ng Bawat Pangkat

 

Pagtatanghal ng Balagtasan sa Klase

 • Mga Dapat Tandaan sa Pagtatanghal ng Balagtasan
 • Mga Batayan sa Pagpupuntos

 

 

 

Pinagkunan:

(Bibigyan ng Hand Outs ang mga mag-aaral. Bahagi ito ng ilang pagbabago sa kurikulum.)

 

 

 

Sa Kaalaman ni:

 

Zaynab A. Cortez

Koordineytor sa Filipino