FILIPINO

Sa pagtuturo ng Filipino, ang layunin ng guro para sa kanyang mga mag-aaral ay malinang ang kakayahan nila sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat nito nang wasto. Ang pakikinig ay sinasabing siyang tagapanguna ng gawaing pagsasalita. Ang kakayahan naman sa pagsasalita ay siyang nagiging kaugalian ng pagbasa at pagsulat.

Isinaalang-alang din ang layunin ng Ateneo de Davao Grade School sa pagtuturo sa kabataan ng mabuting pamumuhay at kalinisan ng hangarin sa buhay ng kabanalan at mabuting pag-uugali, ng kahalagahan ng tungkuling gagampanan ng isang mamamayan sa bansa at higit sa lahat ng pagiging tunay na Atenista para sa kapwa.

Pagkatapos ng Unang Baitang, inaasahang nakabibigkas at nakababasa ang mag-aaral ng mga alpabeto at mga simpleng salita nang may wastong - tunog; nakagagamit ng magagalang na pagbati sa pang-araw-araw na pag-uusap; naisusulat ang sariling pangalan at nakakasulat ng mga payak na pangungusap.

Pagkatapos ng Ikalawang Baitang, nakapagsasabi ang mag-aral ng pangunahing diwa ng napakinggan; nakapaglalarawan ng mga tao, bagay, pook, nakababasa nang may wastong paglilipon ng mga salita at nakasusulat ng kabit-kabit na mga titik na gumagamit ng wastong bantas.

Pagkatapos ng Ikatlong Baitang, nakapagsalaysay ang mag-aaral ng buod ng napakinggan/nabasa; naibibigay ang sariling palagay tungkol sa isyung pinag-uusapan; nakababasa at naipapaliwanag ang kahulugan ng mga salita; natutukoy ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan; nakababasa nang may pag-unawa at naisusulat ang mga idiniktang iba't ibang anyo ng teksto.

Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang, nakapagpapahayag ang mag-aaral ng sariling ideya at kaisipan tungkol sa mga narinig; nakapagbibigay rin ng reaksiyon at nakalalahok sa iba't ibang talakayan; nakagagamit ng matatalinghagang salita at mga ekspresyong tuwiran at di-tuwiran; natutukoy ang mga pangyayaring nag-uugnay sa sanhi at bunga ng mga pangyayari at napagsusunud-sunod ang mga ideya at sitwasyon; nakikilala ang iba't ibang bahagi ng babasahin at nakikilala ang iba't ibang bahagi ng babasahin at nakasusulat na ng maikling komposisyon.

Pakatapos ng Ikalimang Baitang, nakapagbubuod ang mga mag-aaral ng nabasa at napakinggan; makabubuo ng iba't ibang pangungusap; nakagagamit ng iba't ibang sanggunian sa paghahanap ng impormasyon at nakasulat nang iba't ibang pahayag at sulating may 15 - 20 pangungusap.

Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang, nakapag-aayos ang mag-aaral ng napakinggang teksto at naililipat ang impormasyon tungo sa iba pang anyo ng pagpapahayag; nagagamit ang iba't ibang pangungusap sa pagpapaliwanag, nakapagbibigay solusyon sa mga suliranin batay sa karanasan at mga natutuhang kaalaman sa anumang sitwasyon at nakasusulat na ng ilang salaysay o dayalogo sa tulong ng mga ideya/tala na binuo ng klase.

MGA ARALIN

Unang Baitang
Ikaapat na Markahan
 1. Panitikan: Ang Mayabang na Palaka
  TS: Pag-aayos ng mga pangyayari sa kwento
  Wika: Pang-Uri
  Palabaybayan: Q
 2. Panitikan: Ang Langgam at ang Kalapati
  TS: Paghinuha sa magiging wakas ng kwento
  Wika: Magkasingkahulugan at Magkasalungat
  Palabaybayan: R
 3. Panitikan: Si Ben ang matapang
  TS: Pagsunod sa panuto
  Wika: Salitang Pamilang
  Palabaybayan: S
 4. Panitikan: Bakit Masikip Iyan...Ito Maluwang
  TS: Pagsunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento
  Wika: Salitang Panlunan
  Palabaybayan: T
 5. Panitikan: Sunog ay maiiwasan
  TS: Pagbibigay hinuha sa maaaring kalabasan ng kwento
  Wika: Salitang Pamanahon
  Palabaybayan: U
 6. Panitikan: Iba na ang Matiyaga
  TS: Pagtukoy sa tauhan ayon sa kanyang pahayag
  Wika: Salitang Pamaraan
  Palabaybayan: V
Ikalawang Baitang
Ikaapat na Markahan
 1. Salamat...Salamat Po
 2. Pagtukoy sa diwa ng bawat saknong
 3. Palabaybayan M
 4. Pang-uring panlarawan
 5. Ang Alamat ng Durian
 6. Pagtukoy sa tauhan ayon sa pahayag
 7. Palabaybayan N
 8. Kaantasan ng Pang-uri (Lantay, Pahambing at Pasukdol)
 9. Ang Pagsisisi ni Palaska
 10. Sanhi at Bunga
 11. Palabaybayan O
 12. Pagkilala sa Pang-abay
 13. Pang-abay ng Pamaraan
 14. Pang-abay na Panlunan
 15. Pang-abay na Pamanahon
 16. Maganda ang Maghintay
 17. Pagsunod sa mga Pangyayari
 18. Palabaybayan P
 19. Diptonggo
 20. Heto Po, Inay!
 21. Palabaybayan Q
 22. Pangungusap at di Pangungusap
 23. Pangungusap na pasalaysay, patanong,pautos, padamdam
 24. Kumusta Ka Na Renea?
 25. Palabaybayan R
 26. Bahagi ng Liham
Ikatlong Baitang
Ikaapat na Markahan
 1. Handang Tumulong
 2. palabaybayan N
 3. pang-uring magkasingkahulugan at magkasalungat
 4. Magpakumbaba na si Kuneho
 5. Palabaybayan O
 6. Pang-abay
  a. pamaraan
  b. pamanahon
  c. panlunan
 7. Pagkakaiba ng pang-uri sa pang-abay
 8. Tatak Pilipino
 9. palabaybayan P
 10. liham at bahagi ng liham
 11. uri ng liham
 12. wastong gamit ng sobre
 13. pagsulat ng liham
Ikaapat na Baitang
Ikaapat na Markahan
 1. Panitikan: Bayani Rin
  Kasanayan: Reaksyon
  Wika: Pang-uring Panlarawan
            Pang-uring Pamilang
 2. Panitikan: May Pananagutan
  Kasanayan: Pangunahing Kaisipan
  Wika: Kailanan ng Pang-uri
 3. Panitikan: Mabuting Samaritano
  Kasanayan: Katotohanan o Opinyon
  Wika: Kaantasan ng Pang-uri
 4. Panitikan: Iba na ang Maagap
  Kasanayan: Angkop na Pamagat
  Wika:
  • Pang-abay na Pamaraan
  • Pang-abay na Pamanahon
  • Pang-abay na Panlunan
  • Pang-abay na Panang-ayon, Pananggi at Pang-agam
  • Pang-abay na Panunuran
 5. Wika: Pagkakaiba ng Pang-abay at Pang-uri
 6. Wika: Ang mga Liham at mga Bahagi ng Liham
Ikalimang Baitang
Ikaapat na Markahan

 1. Ang Karunungan ni Haring Solomon
  Panghalip Panaklaw
 2. Unawa sa Kapwa
  Pangkalahatang Sanggunian
  Aspekto ng Pandiwa
 3. Bakit Yumuyuko ang Kawayan
  Piksyon at Di-Piksyon
  Uri ng Pandiwa
 4. Ang Sisiw at ang Lawin
  Pokus ng Pandiwa
 5. Sirena
  Pang-Uri at Kayarian
 6. Rhona Mahilum
  Kaantasan ng Pang-uri
  Uri ng Pang-uri
  Kailanan ng Pang-uri
  Uri ng Pang-Uring Pamilang
Ikaanim na Baitang
Ikaapat na Markahan

 1. Panitikan: Munting Prinsipe (p.348)
  Pagkilala sa Tauhan sa Kwento
  Wika:
  • Pokus ng Pandiwa (244-246 at 253-256)
   1. Aktor
   2. Gol
   3. Lakatib
   4. Instrumental
   5. Kusatib
   6. Benepakti
  • Pang-Uri (263-265)
  • Uri ng Pang-Uri
   1. Panlarawan
   2. Pamilang
   3. Pantangi
 2. Panitikan: Sandugo (pp.267-268)
  Wika:
  • Uri ng Pang-uri (263-265)
   1. Patakaran
   2. Panunuran
   3. Pamahagi
   4. Palansak
   5. Pahalaga
   6. Patakda
  • Kaantasan ng Pang-uri (273-274)
   1. Lantay
   2. Pahambing
   3. Pasukdol
 3. Panitikan: Sulit Nga Ba (286)
  Pagtukoy sa diwa ng saknong ng tula
  Wika:
  1. Pang-abay (291)
  2. Pagkakaiba ng Pang-uri at Pang-abay (301-302)
HOME         
  2008 Ateneo de Davao Grade School, Acacia St., Matina, Davao City, Philippines, Tel. No.(082) 299-2405, Fax No.(082) 296-0724